Your browser does not support JavaScript!
大學部先修課程限制

科目名稱

學分

先修課程

備 註

科目名稱

學分

臨床生化學

3

生物化學

4

臨床生化學實驗

1

臨床生化學

3

修過或同時修

臨床生理學

1

生理學

3

臨床毒物

1

分析化學

臨床生化學

3

3

臨床血清免疫學

1

免疫學

或 微生物免疫學

1

1

臨床血液學實驗

2

臨床血液學

2

修過或同時修

臨床微生物學

2

微生物學

2

臨床微生物學實驗

1

微生物及免疫學實驗

1